شماره تماس

تلفن ثابت: 01732602440 // شماره همراه: 09121885327

آدرس

استان گلستان، شهرستان گرگان، کیلومتر 8 جاد گرگان به مشهد، ابتدای روستای اصفهانکلاته

ایمیل

zamzam-gorgan@zamzamgroup.com